OTO SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARİH:
SAAT:
ARAÇ BİLGİLERİ
ALICI VE SATICININ KİMLİK BİLGİLERİ
Motor No ALICI
Şase No ADRES
Otonun Modeli
Aracın Alış Fiyatı
Telefon
Cep Telefonu
Aracın Satış Fiyatı
SATICI
Otonun Plakası
ADRES
Otonun Rengi
Otonun Cinsi
Otonun Evsatı
Telefon
Cep Telefonu
1. Yukarıda yazılı olan plakalı aracın sahibi iş bu otoyu Yeni Türk Lira bedel mukabilinde satmıştır.
ÖDEME ŞARTLARI
Aracın Satış Fiyatı Aracın Alış Fiyatı
Nakit Alınan Para Nakit Ödenen Para
Geri Kalan Para Geri Kalan Para
Alınan Kapora Verilen Çek
Alınan Çek ve Senet Verilen Senet
 
NOT: Yukarıda yazılı olan aracın bugüne kadar kazası,cezası, hacizi satıcı ait olup bugünden itibarende alıcıya aittir.
2. Satış muamelesi azami gün zarfında ikmal olunacaktır. Aksi takdirde Bakanlar Kurulunun 150. maddesinde zamanı ruca ait hükümler cari olarak yeni satıcı akitten rucu ederse aldığı pey akçesinin iki mislini alıcıya ödeyecektir. Alıcı, alıcı rucu ederse verdiği pey akçesinden hiçbir hak iddia edilmeyecektir. Satıcıya terk edecektir.
3. Satış vaadinin icra edilmemesine veya natamam icrasına sebebiyet veren taraf diğer tarafa 3.000,00 Yeni türk Lirası ödeyeceğini cezai şart olarak şimdiden kabul etmiştir.
4. Otonun bugüne kadar olan borçları, vergileri satıcıya ait olup bugünden itibaren vergi ve borçlarıda alıcıya aittir.
5 . İş bu satış mukavelenamesi biri (satıcıda veye alıcıda ) biri de müessemizde kalmak üzere iki nüsha olarak hazırlanmış ve imza edilmiştir.
6. Yukarıda yazılan ikinci maddedeki tarihe kadar aracın satışı alınmadığı takdirde sorumlu satıcı üzerinden kalkacaktır. Alıcı satıcıdan hiçbir hak talep edemiyecektir.
ALICI
ŞAHİT
SATICI
ŞAHİT